Skip to content Skip to footer

Erkek giyiminde 20.yüzyıl başlarına kadar bir iç giyimi öğesi olarak kabul edilen gömleklerin o dönemde sadece yaka ve kol manşetlerinden ince birer şeridin görünmesine izin verilmiş ve bu topluma bir edep kuralı olarak yerleşmiştir.

Ayrıca bir centilmenlik göstergesine dönüşmüştür. 1940’lı yıllara kadar da kibar bir erkeğin toplum içinde sadece gömleği ile kalması kabul edilebilir bir davranış olmaktan çok uzak kalmıştır. Bununla beraber gömlek, yine o dönemlerde bir erkeğin toplum içinde ki statüsünün ve refah seviyesinin bir göstergesi olarak kabul edilmiş ve yakası ile kol manşetleri beyaz ve kolalı erkekler itibar sahibi olarak görülmüşlerdir. Günümüzün “beyaz yakalı” terimi ta o günlere kadar geriye dayanmaktadır.